ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 ชื่อ : นางอนัญญา ภูงานเขียว
ตำแหน่ง : ตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก)


ชื่อ : นางสาวรัชนีวรรณ เปลี่ยนมา
ตำแหน่ง : ตามภารกิจ (ผู้ช่วยสันทนาการ)


ชื่อ : นายสาคร นาสมศรี
ตำแหน่ง : พนักงานตามภารกิจ


ชื่อ : นางสาวเอ็มวิกา วงษ์นามน
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป


ชื่อ : นางสาวอภิญญา นิลผาย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป


ชื่อ : นางสาวขวัญนภา อินศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป


ชื่อ : นางสาวรจนา อุ่นศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป


ชื่อ : นางสาวชวนฝัน อุตส่าห์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป


ชื่อ : นางสาวพิมพ์วิไล บุตรพรม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

1 [2]
 
     
ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd