ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 ชื่อ : นางพิศมัย ชูศรีพัฒน์
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสุข 7


ชื่อ : นางปวรรัตน์ กีรตินันท์กูล
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสุข 6


ชื่อ : จ.ส.ต.กฤดภณ สอนคำหาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 5


ชื่อ : นายเป้ง กายสมศรี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ (คนงานประจำรถขยะ)


ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ผาคุยคำ
ตำแหน่ง : ตามภารกิจ (พนักงานขับรถ)


ชื่อ : นายเวชชัยยันต์ ภูโคกยาง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยสัตวแพทย์)


ชื่อ : นายรอยลม เทพาโส
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ (คนงานประจำรถขยะ)


ชื่อ : น.ส.กุลธิดา หาศิริ
ตำแหน่ง : ตามภารกิจ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


ชื่อ : นายสาคร นาสมศรี
ตำแหน่ง : ตามภารกิจ คนสวน (ผู้มีทักษะ)


ชื่อ : นายวีรชาติ คำภูเวียง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)
 
     
ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd